Samtal

Existentiella samtal

 

 

Att existera betyder att träda fram, att bli till, att kliva fram ur skuggan.

I det existentiella samtalet ges du möjlighet att reflektera och utforska ditt liv, dina värderingar och valmöjligheter på ett varmt, tillåtande och respektfullt sätt. Samtalet bygger på en öppen och förutsättningslös grund där du ges möjlighet att uttrycka och reflektera din livssituation.

Vad är ditt dilemma? Det kan handla om val, ansvar, begränsningar, möjligheter, mod, glädje, sorg, ångest, sjukdom, död, mening, kärlek, oro, ensamhet, relationer mm. Ett existentiellt perspektiv är mer intresserat av vad och hur framför varför, och synliggör dina möjligheter och begränsningar tillsammans med att uppmärksamma vad du kan acceptera och hur du kan få förändring till stånd.

Du är varmt välkommen att maila eller ringa mig för en inledande kontakt, om du undrar över något, eller om du bara vill veta lite mer.

För att boka ett samtal: Johanna Österling Brunström
info@artexista.se / 0709-96 77 43

Plats: enligt överenskommelse

Pris: Samtal 60 min 700:-

Introduktionserbjudande: tre samtal á 60 min 1400:- (ord pris 2100:-), fem samtal á 60 min 2100:- (ord pris 3500:-)

 

 

Existentiell handledning

hands-2715976

Existentiell handledning lägger stor vikt vid att skapa ett rum där trygghet och omsorg råder om den enskilde och om gruppen. Ett rum där jag som handledd kan finna min egen unika och professionella identitet tillsammans med att vi som arbetsgruppen skapar oss en gemensam plattform.

Handledning sker oftast i grupp, genom regelbundna möten under en viss tid eller under flera perioder. Handledningen syftar till att skapa ett tillåtande utrymme för reflektion och delande av erfarenheter vilket stärker ett professionellt förhållningssätt till de utmaningar och problem som arbetsvardagen innebär. Det kan gälla kontakten med elever, studenter, föräldrar, kunder, patienter, medarbetare och omgivande samhälle.

Varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor, vill veta mer eller för att få ett skräddarsytt förslag för dina/era önskemål och behov.

 

För att boka/kontakt:

Johanna Österling Brunström

info@artexista.se och/eller 0709-96 77 43