Samtal på promenad

pfalstersteine-602421_1920

När vi är i rörelse sätter även tanken fart. Idéer kommer. Frågor föds. Sinnesintryck kittlar och världen framträder på ett nytt sätt. I samtalet får vi en chans att uttrycka oss och samtidigt omvärdera och reflektera. Ställa frågor och lyssna.

Art Exista erbjuder samtal på promenad i grupp. Promenaden är cirka 50-60 min lång och bygger på fem olika teman: Älven, Hamnen, Staden, Skogen och Parken. Under promenaden kommer vi att samtala om dagens tema som vilar på texter, musik och konst. Men också i tystnad reflektera och låta upplevelse av närvaron få ta plats. Promenad avslutas med gemensam fika på Muséet (Älven), Löfbergs Rosteri & Kaffebar (Hamnen), Mollys (Staden), Naturrum (Skogen) och Olssons Bazar (Parken).

Samtal på promenad öppnar för sinnliga intryck som ger upphov till tankar, känslor och meningsutbyten.

Start: Meddelas senare
Dag/Tid/Antal: 5 tillfällen, (7,5 tim), max 12 deltagare
Plats: Meddelas vid kursstart
Pris: 995:-, 5 tillfällen, inkl 5 fika, kursmaterial
Anmälan: info@artexista.se eller 0709-96 77 43

Sista anmälningsdag