Chefsstöd

Chefsstöd

Chefsstöd innebär att stärka och ta tillvara din kompetens och kunskap som ledaren.

Detta syftar till att, å ena sidan, utveckla och expandera din roll som ledare och chef i det vardagliga arbetet, likväl som att, å andra sidan, skapa balans mellan arbete och privatliv.

Som ledare och chef är det av stor vikt att du känner dig själv, parallellt med att du förstår din roll som ledare. Det innebär att vara i rörelse, utveckling och förändring tillsammans med medarbetare och det omgivande samhället och deras önskemål och förväntningar. Detta ställer krav på flexibilitet och lyhördhet tillsammans med tydlighet och ramar, vilket utmanar ledarskapet.

animals-2022610

Art Exista erbjuder chefsstöd i form av

 • Samtal
 • Organisationsstöd/-utveckling
 • Föreläsningar och workshops
 • Handledning

Som chef och ledare erbjuds du enskilda samtal där du får en möjlighet att utforska din chefs- och ledarroll. Hur trivs du i din roll som chef och ledare? Finns det något som skaver? Vad fungerar och vad vill du förändra och utveckla? Samtalet öppnar också upp för personliga reflektioner för livet i stort. Hur fungerar livet som helhet? Är jag driven av stress? Hur fördelar jag min tid mellan mitt privat och professionella liv? Har jag balans?

Paket Chefsstöd

 • Tio eller fem enskilda samtal. Samtalen är nittio minuter långa.
 • Möjligheten att mellan samtalen maila och ringa mig för optimalt stöd.
 • Paketet kan även byggas ut med föreläsningar, workshops och handledning för personalen inom företaget/organisationen.
 • Kontakta mig gärna för mer information och/eller bokning av tid på: johanna@artexista.se och/eller 0709-96 77 43
 • 10 samtal á 90 min/gång (15 tim): 20.000:- (exl moms), 25.000:- (ink moms)
 • 5 samtal á 90 min/gång (7.5 tim): 10.000:- (ex moms), 12.500:- (ink moms)

birds-1624407

Organisationsutveckling

Art Exista tillhandahåller även tjänster som stödjer organisationsutveckling i form av föreläsningar, workshops och handledning av personalgrupper. Insatser skräddarsys utefter de önskemål som chef/ledare/organisation/företag har.

Jag lämnar gärna ett förslag till upplägg samt kostnadsförslag.

Kontakta mig på: johanna@artexista.se och/eller 0709-96 77 43.

Varmt välkommen!

 

Kurser

”Konsten att samtala professionellt”
eller
”Hur pratar jag med mina medarbetare om det som är svårt att prata om,
men som vi behöver prata om?”
Tvådagarskurs som kan  beställas.

letters-691842

Som chef kommunicerar du ständigt med medarbetare, samarbetspartners och det omgivande samhället. Det kan ske genom tal, text, mail, brev, samtal och prat. Men hur hanterar du samtalet som uppdagar att livet gungar, att verkligenheten slagits sönder, att livet aldrig mer blir sig likt? Hur samtalar du med den som behöver ditt omedelbara stöd. Nu.

Kursen erbjuder dig kunskap och beredskap för att kunna möta dina medarbetare i samtal som handlar om:

 • Uppsägning
 • Sjukdom
 • Död och sorg
 • Skilsmässa
 • Mening och meningslöshet
 • Förändringar och förändringsarbete
 • Misstrivsel
 • Kriser på arbetet och privat
 • Relationella problem hemma och på jobbet
 • Utbrändhet/Arbetsrelaterad depression
 • Gränssättning och konflikter
 • Etik och moral

Kursens innehåll bygger på hur du kan fördjupa din samtalsmetodik och på vilket sätt du kan hantera de processer som pågår inom en arbetsgrupp när en förändring sker:

Hur kan du möte en medarbetare i kris? Hur samtala med en kollega som råkat ut för något svårt? Vad gör du om en medarbetare inte trivs, och som kommer med kritik? Hur tar du hand om konflikter mellan kollegor? Hur redogör du för omvälvande förändringar på arbetsplatsen? Hur presenterar du en uppsägning? Hur tar du hand om de reaktioner som följer med tuffa beslut? Vad innebär det för dig att en kollega ”gått i väggen”? Hur hanterar du frågor om etik och moral på arbetsplatsen?

Kursen behandlar också vad som förstås som privat, personligt och professionellt samt vikten att kunna skilja på dessa tre aspekter i samspelet med dina medarbetare.

Stor vikt vid läggs på olika ”cases” och scenarier där du som kursdeltagarna kommer att få arbeta praktiskt med att utforska sätt att ta dig an olika slags arbetsrelaterad problematik.

Sammantaget ger kursen dig en förståelse för och kunskap i vad som krävs av dig som chef och ledare i samtalet med en medarbetare som befinner sig i en utsatt situation. Du får också en möjlighet att reflektera över din egen ledarroll samt hur du kan agera. Mellan kursdag 1 och 2 möjliggörs för dig att reflektera och fördjupa dig i ämnet med hjälp av litteratur, samt att ta med dig situationer, frågor och händelser som du vill lyfta påföljande kursdag.

 

Presentation av kursledare

Carola Carlsson, Firma Carola Carlsson

Jag är leg. Psykoterapeut och mina arbetsområden är ledarskapsutbildningar och grupputveckling. Jag arbetar även med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som kan innebära att hantera till exempel stress, konflikt och krishantering. Sedan flera år tillbaka arbetar jag inom företagshälsovården och som egen företagare.

Johanna Österling Brunström, Art Exista

Jag har en 30 år lång erfarenhet av att arbeta med människor. Min bana började som lärare och jag också erfarenhet av ledande funktioner som rektor, teaterproducent och doktorand. De sista två åren har jag fördjupat mig i samtalet genom studier på Södertörns och Mälardalens högskola i Det existentiella samtalet och Existentiell vägledning. I dag är jag egen företagare och driver Art Exista som erbjuder existentiella samtalstjänster, kursverksamhet och chefsstöd på filosofisk grund.

 Dag och tid

Dag 1: kl 9-16

Dag 2: kl 9-12

Plats

Förslagsvis: Karolinen, Våxnäsgatan 10, Karlstad (http://www.karolinenkonferens.se/hitta-hit/)

Innehåll och kostnad

I kostnaden ingår:

 • Kurs 1.5 dag (9 tim)
 • Dag 1: förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch
 • Dag 2: förmiddagsfika
 • Skriftligt material samt dokumentation dag 1 och 2.

Pris: 5000:- (exkl moms), 6650:- (inkl moms)/person

Anmälan och förfrågan

johanna@artexista.se och/eller 0709-96 77 43

Varmt välkommen!