Johanna Österling Brunström, fil dr

 

Foto: Mikael Lindblom

Efter 30 år som musik- och Rytmiklärare på alla stadier, främst universitet, har jag en bred och mångfaldig erfarenhet av mellanmänskliga relationer, lärande, ledarskap och konstnärliga uttryck. Detta ligger till grund för min kompetens tillsammans med magister- och filosofie doktorsexamen inom musikpedagogik, musikvetenskap och filosofi.

De senaste årens fortsatta studier på Södertörns och Mälardalens högskola har fördjupat min kunskap i filosofi och psykologi, med fokus på existentialism och fenomenologi genom det existentiella samtalet och existentiell vägledning.

Jag startade Art Exista i början av 2018 efter flera års planerande och funderande med en längtan efter att få möta människor i olika sammanhang, såsom i samtal och kurser, vid filosofiska caféer, konserter och föredrag. Varmt välkommen att höra av dig!

Medlem

Jag är medlem i följande nätverk och organisationer:

Media

Se mitt CV