FILOSOFISKT CAFÉ

Art Exista har bjudit in till  Filosofiska caféer två till tre gånger per termin. Caféerna har skett på Artisan Bread (Kasernhöjden) i Karlstad. Cafèer kommer att erbjudas i Stockholm.

Filosofi betyder ”kärlek till kunskap” (grek. philosophiʹa) och kan också förstås som synsätt, livssyn, åskådning. Det är lätt att associera ”filosofiskt” med något högtravande och högtflygande. Men att vara ”filosofisk” betyder i detta sammanhang att samtala om, att vrida och vända på tankar, och gemensamt utröna påståenden och känslor. Vi undersöker och blir klokare tillsammans, helt enkelt.

Ett filosofiskt café inleds med att vår gäst presenterar kvällens tema. Det kan ske genom musik, konst, poesi, tal, dans mm. Därefter reflekterar vi en stund var och en, för att sedan gemensam utmejsla några centrala frågor gällande dagens tema. Vi hämtar fika (kaffe/thé/dryck och en matig smörgås) och fortsätter samtalet gruppvis för att undersöka temat vidare. Till sist återknyter vi och reflekterar gemensamt över frågor och teman. Vår gäst rundar av kvällen.

Våren 2018
”Konsten och jaget”

 

 

15 mars: Vårkänslor

Elsa Falkman läser sina underfundiga dikter och ger oss sin bild av verkligheten och den spirande våren.

19 april: Att vara del av något större än mig själv

Anna McGregor, klarinettist vid Wermland Opera, uttrycksfulla spel leder rakt in i upplevelsen och samtalet om att vara del av något större än oss själva.

Hösten 2018
”Vår jord, miljö och klimat ur ett globalt, lokalt och personligt perspektiv!”

hands-600497

19 september: Hållbar utveckling för att nå ett gott liv i en värld med stora globala utmaningar

Helén Williams, docent/forskare på KAU, med klimatångest i 20 år, bidrar med kunskap för att inspirera fler för att delta i omställningen för ett mer hållbart samhälle.

17 oktober: Hur kan vi värna om och göra schysta val med det lokala perspektivet i åtanke?

Mattias Drömschmeister, ägare av Artisan Bread ett modernt hantverksbageri,  lägger stor vikt vid vilka råvaror som används och som säljs i bageriet. När- där och kärodlat.

14 november: Hur kan jag göra skillnad? Vill jag göra skillnad?

Christine Clancy, frilansande musiker, är mycket engagerad i klimat- och miljöfrågor och hur det påverkar vårt liv på ett personligt plan.

Våren 2019
”Vår kropp och våra sinnen”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20 februari: Hur ser jag som blind?

Anita Holhlfält berättar om hur andra sinnen kan kompensera och har blivit mer framträdande i hennes upplevelse av världen när hon inte längre ser.

10 april: En lerig hands iakttagelser

Med och i lera skulpterar Karin Lööf. Hennes händer ser, känner, vet och kan. Karin talar om hur hon som konstnär uppfattar världen med, i och genom sina sinnen.