Om

Art Exista erbjuder samtal, handledning, chefsstöd, kurser, filosofiska caféer och pop-up-event.

Ett existentiellt perspektiv ger möjligheteter för individer, grupper och organisationer att undersöka sin livsvärld. Centrala teman kan vara:

·      Frihet, val & ansvar
·      Möjligheter & begränsningar
·      Kris & utveckling
·      Ångest & oro
·      Mening & meningslöshet
·      Ensamhet & gemenskap
·      Glädje & sorg
·      Sjukdom & död
·      Det undersökande/filosofiska samtalet

lake-2063957

Samtal

I ett existentiellt samtal kan ovanstående teman undersökas, reflekteras och utforskas. Ett existentiellt samtal kan förstås som ett alternativ till ett samtal med psykolog, psykoterapeut, präst, diakon eller coach. Det existentiella samtalet bygger på en filosofisk grund och är dialogisk i sin utformning, dock behövs ingen förkunskap i filosofi.

Handledning

Handledning kan ske i grupp eller individuellt, genom regelbundna möten under en viss tid eller under flera perioder. Handledningen syftar till att skapa ett tillåtande utrymme för reflektion och delande av erfarenheter vilket stärker ett professionellt förhållningssätt till de utmaningar och problem som arbetsvardagen innebär.

Chefsstöd och organisationsutveckling

Chefstöd innebär att stärka och ta tillvara kompetensen och kunskapen som ledaren innehar. Detta sker främst genom enskilda samtal där det ges möjlighet att utforska och reflektera över situation och helhet.

Art Exista tillhandahåller även tjänster som stödjer organisationsutveckling i form av föreläsningar, workshops och handledning av personalgrupper. Upplägget skräddarsys efter företagets önskemål och önskningar.

Kurser

Privatpersoner

 

Organisationer och företag

  • Konsten att samtala professionellt. Kurs för ledare och chefer med personalansvar.
  • Kurser, föredrag och workshops skräddarsys efter önskemål – varmt välkommen att kontakta mig för förslag.

Pop-up

  • Västafrikans dans, sång och trumspel i Mariebergsskogen, juni 2018
  • Personaldag för Nors/Segerstads pastorat, augusti 2018
  • Västafrikans dans, sång och trumspel, sept 2018                 
  • Filosofiskt café under 2018, 2019
  • Konsert med Clara McKenzie, februari 2019
  • Kompetensutveckling i Rytmikpedagogik för Köpings Kulturskola, maj 2019
  • Samtal på promenad i Mariebergsskogen juni 2019
  • Se information om datum, tid och plats under På gång .

marigold-1568639